Disclaimer

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van Gardentoolshop en de geleverde diensten van Gardentoolshop.

Gardentoolshop behoudt zich het recht, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop.

Beperking aansprakelijkheid

Gardentoolshop besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid, onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. Gardentoolshop is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

Je kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Gardentoolshop een fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen.

Gardentoolshop behoudt zich altijd het recht om orders te weigeren of annuleren op basis van niet aannemelijke prijs fouten welke ver onder marktconforme prijzen zijn.

Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.

Auteursrecht

Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan, vallen onder het auteursrecht van Gardentoolshop. Zonder schriftelijke toestemming van Gardentoolshop is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.

Gardentoolshop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en een door derden gehanteerd privacy beleid.